domingo, 1 de enero de 2012

Recordatorio...

CARTA DEL VOLUNTARIAT
El I Congrés Català del Voluntariat, reunit a Barcelona el 29 d'octubre de 1995, inspirant-se, entre altres, en les recomanacions del Consell d'Europa i del Parlament Europeu sobre Voluntariat, en la Carta Europea per als Voluntaris proposada per Volonteurope i en la Declaració Universal sobre el Voluntariat proclamada al Congrés Mundial per iniciativa de la IAVE, considera:
.../

Drets del voluntari
1- Obtenir informació de l'entitat on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l'acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.
2- Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l'activitat.
3- Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot el respecte a la seva condició i creences.
4- Gaudir d'acreditació suficient com a voluntari davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació en els programes.
5 - Participar activament en l'elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col·labori, amb el reconeixement social de la seva activitat.
6- Ser coberts dels riscos derivats de l'activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.
7- Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l'activitat voluntària.
8- Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides
conjuntament, el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.

.../

La carta del Voluntariat ha estat reconeguda i adoptada pel Parlament de Catalunya en la seva Resolució 98/V de 29 maig 1996.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Aporta tu conocimiento!!!